یک روز جبه بود جنگ بود بنده  سنم  از شما کمتر بود می رفتیم تو جَونا  می نشستیم صحبت می کردیم
می گفتیم می دونید جبهه چقدر به شما احتیاج داره  فرداش  نصف جمعیت بلند میشدن میرفتند جنگ .الان
همونه عین همون بنده یک ذره در روحیم تفاوت نمی بینم دعوتی که دارم از شما می کنم  خطرش  بسیار
بیشتر از اون جنگه.این جنگ نرمه
...


دریافت فایل تصویری 3gp حجم: 4.99 مگابایت
دریافت فایل تصویری avi حجم: 29 مگابایت