احمد پناهیان : دریافت فایل   حجم 1.68 مگابایت
غفلت از اولویت : دریافت فایل
حجم 2.53 مگابایت

بعد از سخنرانی استاد پناهیان در اعتکاف دانشگاه  تهران  جمعی از دانشجویان از  رشته درسی خود
انصراف
داده و وارد عرصه رسانه و سینما شدن این سخنرانی که در اختیار شما عزیزان قرار خواهد
گرفت باید گفت
که بسیار کامل تر و کلیدی تر از اعتکاف دانشگاه تهران به  موضوع رسانه و اولویت
آن برای زمینه
سازیی ظهور حضرت مهدی (عج) پرداخته  است.
دوستان  ساده از کنار این سخنرانی نگذربد !

سخنرانی استاد پناهیان :  کیفیت پاین حجم 11.1
سخنرانی استاد پناهیان :  کیفیت خوب حجم 33.4
ادامه دارد...