روضه که شروع شد چراغ ها که خاموش شد هرکی اهل این حرف ها نیست بره ...
اگر بمونی اوضاع بهتر از این نمیشه ... وسط نداره ...

 دریافت فایل صوتیmp3 حجم  7.63 مگابایت

شهید چمران:
وقتی شیپور جنگ نواخته شود مرد از نامرد شناخته شود
.