ما مشکلمون با این جماعته..ما لكم إذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم إلى الأرض.. چیه چسبیدید
 به زمین.. شش ساعت حاضرن  بشینن  غیبت کنن چرت  و پرت بگن..اما یک اپسیلون کار  نکند..
متعسفانه مشکلمون اینه .. ما روشتهای کارکاتوری کردیم ..کله ها گنده دست ها ضعیف..

 دریافت فایل صوتی حجم  1.57  مگابایت

شهید آوینی:
وای از پیچیدگی نفس انسان!  وای از پیچیدگی نفس انسان! شیطان را از در می‌رانی، از پنجره  باز
 می‌آید و چه وسوسه‌ها كه  در انسان نمی‌كند. می‌گوید:  برو با تقوای بیش‌تر خود  را بساز،  ایمانت
را قوی  كن و باز گرد.  با سلاح تزكیه و تقوا  می‌آید كه تو را از  جنگیدن  باز دارد. اما مگر همین
تزكیه و  تقوا  نیست  كه تو را  به  جنگیدن امر می‌كند؟  پس  لبیك  بگو و  حركت كن.  بجنگ. اگر
 بروی، دیگر امكان  اینكه  از بار نخست قوی‌تر بازگردی وجود ندارد
...