استاد در این سخنرانی به ماهیت سینما می پردازد... این بیانات در جمع بچه مذهبی های منتخب دانشگاه ها
ایراد شد که در مشهد مقدس جمع شده بودند تا کارهای رسانه ای رو آموزش ببینن...امّا..! بماند...
 کیفیت بالا  حجم , 32.6 مگابایت
کیفیت پاین حجم 13.1 مگابایت

این همه لاف زن و مدعی اهل ظهور/  پس چرا یار نیامد که نثارش باشیم
سال ها منتظر سیصد و اندی مرد است / آنقدر مرد نبودیم که نثارش باشیم
اگر آمد خبر رفتن ما را بدهید / بگمانم که بنا نیست کنارش باشیم

(آیت الله بهجت(ره)قبل از وفات)