استاد پناهیان: یک کارگردان انقلابی باید خودش انقلابی باشه.. این عرصه  تواناییها و  ویژگی های  خاص
خودش رو داره..این عرصه احتیاج به هوش زیاد داره حتی بیشتر از هوشی که در دانشگاه شریف دانشگاه
علم و صنعت و دانشگاه تهران وجود داره..بچه مذهبی ها هجوم نیارن به این عرصه..


 
دریافت فایل حجم  2.92  مگابایت
ویژگی های یک کارگردان انقلابی:
بعضی ها آدم های مسلمونی هستند اما انقلابی نیستن.ما باید اعتراف کنیم که همون انقلابی نیستیم.کارگردانی
چیزی کمتر از فرمانده ای فرماندهان دفاع مقدس نداره شما قتعن بدونید که ارزش بالاتری هم داره.سینماگر
خوب به شهادت نزدیکتر از هر شخص دیگریست..


 دریافت فایل  حجم   5.5   مگابایت

مفهوم انقلابی بودن:   سه روش زندگی بیشتر وجود نداره  گوسفندوار .. گرگ وار...انقلابی
حلاوت انقلابی بودن انگار وقتی حس می شود که قصه به عاشورا برسد واین بار نیز رسید تا معنای اسلام
و معنای  زندگی در چارچوب افق انقلاب رنگ پیدا کند و همه بدانند انقلابی بودن یک منش  زندگی  نیست؛
بلکه معنای  واقعی زندگی است.


1.معنای انقلابی بودن.                             اسلام کسانی که انقلابی نباشن  روز قیامت  قبول نمیشه
2.اسلام های متضاد با اسلام انقلابی                                        اسلام غیر انقلابی جازبه   نداره
3.شخصیت یک انقلابی.               فقط انقلابی زندست بقیه مردن دارن جنازشونو رو دو پا راه میبرن
4.انقلابی فردی متفاوت از بقیه.                                         دوست نداره مثل بقیه باشه این  آدمه
5.چراانقلابی باشیم وانقلابی بمانیم؟            سه روش زندگی وجود داره-گوسفندوار-گرگ وار-انقلابی