مسئول بسجی که بره تو شرکت بره تو کار و از جنگ نرم و فضای جنگ نرم بره بیرون  این آدم احمقـه
بی شعوره عوضیه..مسئول بسیچ قرار نیست برای شغلش و آیندش و زندگیش فکر کنه ما آینده ای نداریـم
آیـنده ما دست شهداست دست امـام زمـانه ..خاک تـو سر مسـئول بسیجی که فـکر کنه غیر از  جنـگ نـرم
مسئولیت دیگه ای داره. ما مشکلمون اینه تو خط مقدم کسی نیست.کی گفته ما اهـل کوفـه نیسـتیم..


دریافت فایل صوتی mp3 حجم: 7.61 مگابایت


آیت الله بهجت(ره):

 ما همه یک شمرِ بالقوه‌ایم مگر خدا دست ما رو بگیره..