استـاد پنـاهیان ; منـاجـات با امـام زمـان 

دریافت فایل صوتی mp3  حجم : 3.28 مگابایت
------------------------------------------------------

تمام راه ظهور تو با گنه بستم / دروغ گفته ام آقا كه منتظر هستم

كسی به فكر شما نیست راست می گویم / دعا برای تو بازیست راست می گویم

كسی كه با تو بماند به جانت آقا نیست / برای آمدنت این جمعه هم مهیّا نیست