کسانی که میـخوان کـار رسـانـه ای انـجـام بـدن بـایـد از بـرجسـتگی هـای معنو ی بـالای بـرخـوردار بـاشـن
درد دیــن و درک دیـن .سـوز دل هـنـرمـنـد سـوز دل مـبـلغ بـر مـخـاطـب اثـر مـی گـزاره .
من دوسـت دارم
وبلاگاتون فیلم های مستند شما نور داشته باشه شهید آوینی کاراش نور داشت
...


دریافت فایل صوتی wma حجم: 5.97 مگابایت
شهید آوینی:

هـنـر زمـزمه مـستی اسـت و خود آگاهان را حاجتی بدین زمزمـه نـیست. سوزآتش درون است که در سخن
می ریزد، و آن را که این آتش ندارد گو بسوزد که شعر سوز جگر است و آه دل و اشک چشم ..و این همه
را جـز به غـریـبـان و شـیـدایـیـان عـطـاء نـکرده انـد!