بچه هـا!یک زمانی دانشجوی خوب کسی بودکه اعتماد به عـلمـا می کـرد الان دانـشجوی خوب کـسی اسـت کـه
تشـخیـص دهـد عـلمـا را,ریـشه فـتـنه‌های آخرالزمان در خـانه‌های علمای نـاسالم دینی اسـت,باید قدرت تشخیص
عالم سالم از عـالـم ناسالم را پیدا کنیم,درک صحیح دینی رعایت اولویت هاست, در دوران التقاط آشکار، ملاک
حزب اللهی بودن، این بود که التقاط صریح مجاهدین خلق پذیرفته نشود، به همین دلیل عده ای در اوایل انقلاب
حزب اللهی خـوانـده شدند,امام بعـد از جنگ یک جنگ نرم را علیه التقاط پیچیده یا پنهان آغاز و علیه لیبرالیزم
شمشیر کشیدند.
"در جمع فعالان رسانه ای در دانشگاه فردوسی مشهد"

دریافت فایل صوتی mp3 حجم: 34.3 مگابایت
شهید آوینی

تـقـوا اسـت کـه انـسـان را بـه اخلاص مـی رساند و بـا اخلاص درهـای حـکمت نـیـز بر قلب  گشوده می شود.