خداوکیلی بشین بین خودت و خدا محاسبه  کن . چه کاره مـی خوای  بشی برای فردا . شـغـلـت چیه 
چقدر به شغلت نیازه . چرا کارتو ول نمیکنی بری مستند ساز بشی.فیلم ساز بشی .رسانه چی بشی.
نداریم .یک نفر نداریم . روحانی چنتا کم داریم . پزشک چـنـتا  کم داریـم .مـهندس  چنتا کم  داریم .
دانشمند چنتا کم داریم . رسانه چی چنتا کم داریم . کار دین رو زمین !


دریافت فایل صوتی mp3 حجم:4/76 مگابایت

استاد پناهیان
فکرمی کنید امروز که جهاد اصغر نیست تا از جان و مال خود در راه خدا بگذریم  باید ازچه چیزی
دیگری در راه دین خدا گذشت  . شاید خدا می خواهد که از شغلمان بگذریم و شغل دیگری را  برای
خدا و در راه خدا برگزینیم!