بـعـضی هـا  خـر خـوب هستن ... ایـن خـلاصـه بـچـه مـثبـتـه .. خوبی های دین که مثل خوبی های بچه مثبت ها
نیست...صلابت دین و باید شناخت نه صلابت بچه مثبت ها رو...


دریافـت  کلیـپ صوتی mp3  حجم:  3.21 مـگاباـیت

شهید آوینی

هنرمند از آسمانیان می گیرد و بر زمینیان می بخشد. پس سینه اش باید قابلیت نزول ملائکه ای را داشته باشد که
واسطۀ الهام هستند.سینه تنگ کور دلان کجا و آسمان بی کران کجا...