دوباره سفرۀ شهادت دارد باز می‌شودو خوشابه سعادت السابقون السابقون.از شما تقاضا می‌کنم دربارۀ
این پرسش بنده تأمل بفرمایید: خداوند در قبال این امکانات معنوی که در این 25 سال بعد از دفاع مقدس
به ما داده است، چه تکلیفی بر دوش ما مـی‌خـواهد قـرار دهـد؟ خداوند متعال هر نعمـتی بـه بـندگـان خود
می‌دهد مسئولیـتی رادر قــال آن از بـنـدگـان خـود می‌خـواهـد..آیا شـمـا فـکر می‌کنـید الان خـدا از ما هیچ
انتظاری ندارد؟! یقـیـناً بـدانـید که انـتظـار خـداونـد از مـا پـس از ایـن نـعمت معنوی و معرفتی که سالیان
طولانی و در کمال امنیت به ما داده است بسیار بالاتر از دفاع مقدس است..


دریافـت  کلیـپ صوتی mp3  حجم:  6.31  مگابایت
شادی روح این شهید بزرگوار این مرد عمل صلواتی بفرستید 
شهید آوینی

یـاران ؛ پـای در راه نـهـیـم کـه ایـن راه رفـتـنـی اسـت ونـه گـفـتـنی...