تاریخ انقلاب، دفاع مقدس، مساله فلسطین و مقوله مهم بیداری اسلامی چهار شاخه است که رهبری
 فرمودند
که اگر در مورد این چهار شاخه درست عمل شود، یک نوع جهاد اتفاق افتاده است...

دریافت فایل تصویری 3gp حجم: 6.03 مگابایت