هنر یعنی چیزی که غیر طبیعی و شعـاری است  را طبیعی و غـیر شعاری نـشـان دهـی..یک هنرمند
بـایـد خجـالت بکشد ازاینکه  این حرف را بـزند,بـرگردد بگوید من یک جوانی را بـزارم  نماز بخواند
وسط داستان این غیر طبیعی است..ما هنرمند در ایران  یک نفـر نداریم که نـشان دهـد یک پـسری بر
خلاف مـوج بـه وقـت نمـاز می خوانـد..یک نـفر نـداریم..

دریافـت  کلیـپ صوتیmp3  حجم:  6.38  مگابایت
.....................
فایل کامل سـخنـرانی mp3  حجم:  15.6  مگابایـت
استاد پناهیان
کدام بچه مذهبی که کار دستش آمد است را می توانی پیدا کنید که آخـونـد گـریز نیست. من چنـتا بچه
مذهبی به شما نشان دهم که شهرت مذهبی بودن آنها دارد گوش فلک را کر می کند اما حاضر نیست
دو سـاعت پای کلاس یک آخوندی درس دینی بگیرد..شما فکر کردید مشکل ما با چه کسانیست؟

پ
.ن:
سخنرانی کامل و  از دست ندید..طبقه بندی: استـاد پنـاهیـان، صوتی،
ارائه شده در تاریخ 1392/06/24 : توسط : مبتلا

دوباره سفرۀ شهادت دارد باز می‌شودو خوشابه سعادت السابقون السابقون.از شما تقاضا می‌کنم دربارۀ
این پرسش بنده تأمل بفرمایید: خداوند در قبال این امکانات معنوی که در این 25 سال بعد از دفاع مقدس
به ما داده است، چه تکلیفی بر دوش ما مـی‌خـواهد قـرار دهـد؟ خداوند متعال هر نعمـتی بـه بـندگـان خود
می‌دهد مسئولیـتی رادر قــال آن از بـنـدگـان خـود می‌خـواهـد..آیا شـمـا فـکر می‌کنـید الان خـدا از ما هیچ
انتظاری ندارد؟! یقـیـناً بـدانـید که انـتظـار خـداونـد از مـا پـس از ایـن نـعمت معنوی و معرفتی که سالیان
طولانی و در کمال امنیت به ما داده است بسیار بالاتر از دفاع مقدس است..


دریافـت  کلیـپ صوتی mp3  حجم:  6.31  مگابایت
شادی روح این شهید بزرگوار این مرد عمل صلواتی بفرستید 
شهید آوینی

یـاران ؛ پـای در راه نـهـیـم کـه ایـن راه رفـتـنـی اسـت ونـه گـفـتـنی...طبقه بندی: استـاد پنـاهیـان، صوتی،
ارائه شده در تاریخ 1392/06/15 : توسط : مبتلا


سینما به درد دین نمی خورد ؟ ما وقتی در جنگ غرق دین شدیم کاری کردیم که دانشگاهای افسری جهان
سرفصل های درسی خود را تغییر داد .. وقتی شهید آوینی غرق دین شد مستند سازی کرد .. مستند سازی
او الگوی برترین فیلم های سینمای جهان مثل سرباز رایان شد..و سبک مستند سازی او درس قرار گرفت
در برخی از دانشگاهای غربی ..غرق دین شوید در سینما گری به مهارت های  خواهید رسید که سینما را
در جهان ارتقاع خواهید داد..


دریافـت  کلیـپ صوتی mp3  حجم:  6.34 مـگاباـیت

شهید آوینی

هنرمند در میان سایر انسان ها همچون بلبل است و در میان پرندگان و وجه امتیاز او نیز در " شیدایی " است
و بیان " خویش " مرادم از شیدایی ، شیدایی حق است ؛ اما همچنان که در نزد غالب انسان ها القائات نفس از
دعوات شیطان تشخیص پذیر نیست، چه بسا که " شیفتگی شیطان "با شیدایی حق مشبه شود و غالبأ چنین است.
طبقه بندی: استـاد پنـاهیـان، صوتی،
ارائه شده در تاریخ 1392/05/3 : توسط : مبتلا


بـعـضی هـا  خـر خـوب هستن ... ایـن خـلاصـه بـچـه مـثبـتـه .. خوبی های دین که مثل خوبی های بچه مثبت ها
نیست...صلابت دین و باید شناخت نه صلابت بچه مثبت ها رو...


دریافـت  کلیـپ صوتی mp3  حجم:  3.21 مـگاباـیت

شهید آوینی

هنرمند از آسمانیان می گیرد و بر زمینیان می بخشد. پس سینه اش باید قابلیت نزول ملائکه ای را داشته باشد که
واسطۀ الهام هستند.سینه تنگ کور دلان کجا و آسمان بی کران کجا...طبقه بندی: استـاد پنـاهیـان، صوتی،
ارائه شده در تاریخ 1391/09/16 : توسط : مبتلا


کسانی که میـخوان کـار رسـانـه ای انـجـام بـدن بـایـد از بـرجسـتگی هـای معنو ی بـالای بـرخـوردار بـاشـن
درد دیــن و درک دیـن .سـوز دل هـنـرمـنـد سـوز دل مـبـلغ بـر مـخـاطـب اثـر مـی گـزاره .
من دوسـت دارم
وبلاگاتون فیلم های مستند شما نور داشته باشه شهید آوینی کاراش نور داشت
...


دریافت فایل صوتی wma حجم: 5.97 مگابایت
شهید آوینی:

هـنـر زمـزمه مـستی اسـت و خود آگاهان را حاجتی بدین زمزمـه نـیست. سوزآتش درون است که در سخن
می ریزد، و آن را که این آتش ندارد گو بسوزد که شعر سوز جگر است و آه دل و اشک چشم ..و این همه
را جـز به غـریـبـان و شـیـدایـیـان عـطـاء نـکرده انـد!طبقه بندی: استـاد پنـاهیـان، صوتی،
ارائه شده در تاریخ 1392/02/25 : توسط : مبتلا


یک هدیه خیلی بزرگ به شما بدم یک ویژگی هست به نام حکمت , حکمت حرف های قشنگ ته دل آدم رو بـه
زبون آدم میاره. حکمت یعنی چی ؟ یعنی  احساس قشنگ و خدا به زبونت بیاره . هنرمند رسانه چی باید حکـیم
باشه تا احساسات قشنگ دلش بر زبانش بر هنرش جاری بشه . ما اگر هنرمند نباشیم یا تو دلمون حرف قشنـگ
نداریم . یا حرف قشنگ تو دلمون هست حکمت نداریم این به زبان ما جاری بـشـه...دریافت فایل صوتی mp3  حجم : 1.73 مگابایت

شهید آوینی

خوابم نمی‌آمد. دیدم كه مرتضی در جایی كه می‌خوابید، نشسته است و با صدای خیلی آرامی در حال گریه كردن
است؛ تا حدی كه صدای آن را بغل دستی او هم نمی‌شنید. نماز شب می‌خواند و گریه می‌كرد. من به هوای اینكـه
متوجه نشده‌ام آمدم بیرون و نشستم. باران می‌آمد. یك ربع بعد آمد بیرون و گفت كه مدیونی اگـر بگویی. گفتم چهادامه مطلب
طبقه بندی: استـاد پنـاهیـان، صوتی،
ارائه شده در تاریخ 1392/02/19 : توسط : مبتلا

نگاه عمیق آوینی لازم است آن را پیدا کنید. آوینی فرقان داشت شما باید مراقب غـذای فـکری خود باشید. هـر
مطلبی را نباید بخوانید از هر کسی نباید خوشتان بیاید هر چیزی را نباید بشنوید. به خودتان سخت بگیرید.باید
با افرادی که حرف‌های باریکتر از مو دارند نشست و برخاست کنید. نباید هیـچ گره‌ای در روحتان باشـد. رها
و آزاد باشـید ایـن آزادی را بـا تـذهیـب نفس بـه دسـت بیـاورید. بـدون ایثار رها نمی شوید . بـرخی هـنرمندان
جانشان را می دهند ولی نامشان را نمی دهند..دریافت فایل صوتی mp3  حجم : 17.4 مگابایت

شهید آوینی :

امام بت‌شکن بود و بسیجی‌ها به تبعیت از ایشان،خط‌شکن؛وسینمای متعهد ما نیز باید خاکریزهای تثبیت‌شده‌ی
سینمای غرب را بشکند و راهی تازه باز کند. راه مـا از آنـجا که غربی‌ها رفته‌اند و می‌روند نمی‌گذرد و باید
متوقع بود که اگر افق‌هایمان با یکدیگر متفاوت است، راه‌هایمان نیز متفاوت باشد؛ روش‌هایمان نیز.
طبقه بندی: استـاد پنـاهیـان، صوتی،
ارائه شده در تاریخ 1392/02/15 : توسط : مبتلا

  
استـاد پنـاهیان ; منـاجـات با امـام زمـان 

دریافت فایل صوتی mp3  حجم : 3.28 مگابایت
------------------------------------------------------

تمام راه ظهور تو با گنه بستم / دروغ گفته ام آقا كه منتظر هستم

كسی به فكر شما نیست راست می گویم / دعا برای تو بازیست راست می گویم

كسی كه با تو بماند به جانت آقا نیست / برای آمدنت این جمعه هم مهیّا نیست
طبقه بندی: استـاد پنـاهیـان، صوتی،
ارائه شده در تاریخ 1392/02/14 : توسط : مبتلا

 
اما «قلتم انّى هذا»؛ میگوئید ما از كجا این ضربه را خوردیم.«قل هو من عـند انفسـكم» ؛ از خود شمـا بـــود
خودتان خطا كردید. ما یك جاهائى خطا كردیم - یك جاهائى طبق وظیفه عمل نـكردیم-یك جاهائى مراقبتـهــائى
كه باید انجام بدهیم، انجام ندادیم- یك جاهائى دلبستگى‌هاى خودمان را زیر پا نگذاشتیم - به چیزهائى كه باــید
از آن پرهیز كرد و برحذر بود، سرگرم شدیم؛ به منازعات سیاسى، به مشاجرات سرگرم شدی م-به رفاه‌طلـبى
سرگرم شدیم،-به منشهاى اشرافى سرگرم شدیم-غفـلت از روحـیه‌ى جهـادى و ایـثار غفـلت از تهاجـم فرهنـگى
دشمن-غفلت از در كمین بودن دشمن-غفلت از نفوذ دشمن در فضاى رسانه‌اى كشور..
اینها گناهان ماست...
۱۳۹۰/۰۵/۱۶  مـنـبع

دریافت کلیپ تصویری
mp4  حجم:  6.49  مگابایت
دریافـت  کلیـپ صوتی mp3  حجم: 2.07 مـگاباـیت


استاد پناهیان:
در گوشه درفترچه یاداشتان این سخن مرا به عنوان یادگاری بنویسید: رذل ترین انسانهـای که در آخروزمـان
فتنه گری می کنند و پست ترین انسانها که پس از ظهور  در مقابل حضرت می ایـستند " کسـانی هسـتنـد کـه
آگاهی دینی دارنـد امـا تـوان اولویت بـندی بـین آگـاهی های خـود را نـدارند."
طبقه بندی: فرمانـده کل قـوا، تصویری، صوتی،
ارائه شده در تاریخ 1392/02/7 : توسط : مبتلا


و اما در عرصه‌ى فرهنگ، بنده به معناى واقعىِ كـلمه، احساس نگرانى مى‌كنم و حقیقتـاً دغدغه دارم. این
دغدغه از آن دغدغه‌هایى است كه آدمى به خاطر آن، گاهى ممـكن اسـت نصفِ شـب هم از خواب بـیــدار
شود و به درگاه پروردگار تضرّع كند.مـن چنـین دغـدغـه‌اى دارم. البته در سخنـرانیها، از این دغدغه با
مردم نخواهم گفت؛ اما نمى‌شود كه به شما نگویم ! شما خودتان دسـت‌اندركاران مسـائل فرهنـگى هسـتید و
باید از این دغدغه‌ى من خبر داشته باشید..
منـبـع

دریافت فایل صوتی mp3  حجم: 1.18 مگابایت

آری برادر ما مورد آزمایش قرار خواهیم گرفت آزمایشی سخت و خطرناک که حق و باطل در هم آمیزد
و هرکس در وجودش غش داشت ماهیتش آشکار گردد و انقلابیون دروغین رسوا گردند
..طبقه بندی: فرمانـده کل قـوا، استـاد پنـاهیـان، صوتی،
ارائه شده در تاریخ 1392/02/5 : توسط : مبتلا
کلیه حقوق متعلق به این وبلاگ می باشد
WWW.DIDBAAN.MIHANBLOG.COM
[font=tahoma][/font]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic